Csapatépítő tréning, vezetői hatékonyság tréning, értékesítést elősegítő tréning, építő – és anyagmozgató gép kezelője (emelőgép kezelő, targoncavezető), IKER 1. és 2. szintű képzés.

Csapatépítő tréning, vezetői hatékonyság tréning, értékesítést elősegítő tréning, építő – és anyagmozgató gép kezelője (emelőgép kezelő, targoncavezető), IKER 1. és 2. szintű képzés.

Tartalom

A kedvezményezett neve: 4S 2000 Kft.
A projekt címe: Kapacitásbővítést, piacképességet javító képzés
A szerződött támogatás összege: 18,59 millió Ft
A támogatás mértéke (%-ban): 100 %
A projekt tartalmának bemutatása:

Az 53 fő részt vevőből 53 fő fejezte be sikeresen a képzést. A képzés befejezését igazoló dokumentumokat szerzők aránya 100 %. Tartalom, eredmény leírása:

2 db „Csapatépítés tréning” (összesen 19 fő), 1 db „Vezetői hatékonyság tréning” (összesen 9 fő), 1 db „Értékesítést elősegítő tréning mindenkinek” (összesen 10 fő), képzések esetén 38 főből összesen 38 db igazolás kiadására került sor. Az 1 db „Építő – és anyagmozgató gép kezelője (Emelőgép kezelő, (kivéve targonca))” képzésnél 12 fő részt vevőből összesen 12 db OKJ-s bizonyítvány keletkezett. Az 1 db „Építő – és anyagmozgató gép kezelője (Targoncavezető)” képzésnél 12 fő részt vevőből összesen 12 db OKJ-s bizonyítvány és jogosítvány került megszerzésre. „Első lépések a digitális világba – IKER 1 szintű képzés” esetén 20 főből 20 fő, „Önállóan használom az informatikai eszközömet – IKER 2. szintű képzés” esetén 20 főből 20 fő kapott tanúsítványt.

A tréningek hatásaként az együttműködés hatékonysága nőtt, a képzést sikeresen befejező elsajátította az építő jellegű visszajelzések módszereit, az együttműködő magatartás kialakításának készségét. Megtanulta az egyéni és csoportérdekek összehangolását és a vélemény kinyilvánítás módszereit. Képes értékelő, fejlesztő beszélgetésekben részt venni. Tudja alkalmazni a bizalomlétrehozás és a csoportos döntéshozatal technikáit. Elsajátította a team munka hatékonyságának javítását elősegítő módszereket. Képes az eredményes problémamegoldó vitában való részvételre. A vezetők elsajátították az új vezetési ismereteket, a berögzült szokásaik iránt csökken ragaszkodásuk. Megtanultak delegálni, motiválni, alkalmazkodni az új vezetési helyzetekhez, feladatokhoz. Az egységnyi időre eső teljesítmény nőtt a szellemi munkakörökben. A feladatok gyorsabban, pontosabban, jobb minőségben kerülnek elvégzésre. A részt vevők vásárlókkal történő kommunikációja fejlődött. Az értékesítési területen dolgozók új, korszerű értékesítési ismereteket sajátítottak el. Fel tudják fedni a vásárlók egyedi elvárásait és ahhoz alkalmazkodva a legmaximálisabban kielégíteni igényeiket. Mindez kihatással van az értékesítés növelésére.

Az OKJ-s képzések hatásaként elegendő számú, jogosultsággal rendelkező gépkezelője van a vállalatnak. A fluktuáció csökkent. Többfajta feladat ellátására képes munkaerőgárda alakult ki. A munkaszervezés hatékonysága javult, a vevői igények időbeni kielégítése megvalósul. A telephelyen belüli anyagmozgatás kapacitásnövelésének humán feltételei megteremtődtek, a szűk keresztmetszet megszűnt, ami gyorsabb teljesítést tesz lehetővé. A képzés közvetlenül javítja a vállalat versenyképességét.

Az informatikai képzés esetén a résztvevő képes egyszerű szövegszerkesztési lépések felhasználásával rövid szöveg szerkesztésére, mentési műveletek elvégzésére, tájékozódni, információt gyűjteni az interneten, elektronikus levelezést bonyolítani annak egyszerű funkciói használatával. Képes a képzés során használt eszközei egyszerű biztonsági lépéseinek használatára, az interneten tájékozódni, weblapok keresőit használva könnyen hozzáférhető információkat megszerezni, az interneten gyűjtött információkat fel tudja dolgozni, azokat konkrét problémák megoldására felhasználni. Elektronikus levelezés során képes csatolmányokat használni. Felismeri az elektronikus levelezés veszély helyzeteit, ezeket egyszerű módon elhárítja. Közösségi portálokat tud használni.

A projekt befejezési dátuma (ha megvalósult, akkor a tényleges befejezés): 2020.03.03.
A projekt azonosító száma: GINOP-6.1.6-17-2018-00999