ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

A 4S-2000 Kft. ezen adatkezelési tájékoztatással kíván eleget tenni azon jogszabályi elvárásoknak ( AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, és a az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. év CXII. törvény), mely szerint az Ön személyes adatai és információi jogi védelemben részesülnek. Amennyiben kapcsolatban lép Társaságunkkal és a kapcsolatfelvétel során Ön személyes adatait rendelkezésünkre bocsátja ( a weboldalon található űrlapunk szerint: név, cím, telefonszám, e-mail cím,a cég neve, kinek képviseletében eljár, üzenet tartalma ), abban az esetben adatainak kezelésére vonatkozóan az alábbi közérthető tájékoztatás nyújtjuk. Jelen Tájékoztató a weboldalaink és digitális szolgáltatásaink használata során Ön által rendelkezésünkre bocsátott, ezáltal kezelésünkre bekerülő személyes adatok kezelésének módját ismerteti.

Kérjük, figyelmesen olvassa el az alábbi tájékoztatót, annak érdekében, hogy megérthesse az Ön személyes adatainak és információnak kezelésére vonatkozó szabályozásunkat és gyakorlatunkat, illetőleg azt, hogy miként végezzük adatkezelési tevékenységünket.

1. Társaságunk, mint adatkezelő és elérhetőségeink
Társaságunk teljes megnevezése: 4S-2000 Termelő és Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság.
Társaságunk képviseletére jogosult személy : Soltész Attila Béla, ügyvezető, Mesterházyné Soltész Krisztina, ügyvezető.
Társaságunk az Ön által rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait, mint Adatkezelő kezeli.
Adatkezelés kapcsán az alábbi elérhetőségeken tudja velünk felvenni a kapcsolatot:
e-mail: info@4s-2000.hu
telefon: +36 42 508 330
posta cím: 4400 Nyíregyháza, Rákóczi u.102.

2. Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya alá tartozó weboldalaink
A jelen Tájékoztatóban foglalt információk a 4S-2000 Kft. weboldalra, webes felületre alkalmazandó.

3. Az Adatvédelmi felelős ( adatvédelmi megbízott )
Amellett, hogy Társaságunknál mindannyian elkötelezettek vagyunk a személyes adatok védelme és tisztelete iránt, Adatvédelmi felelősünk személyes adatok kezelését minden szempontra kiterjedően vizsgálja, illetve felügyeli. Kapcsolatba léphet Adatvédelmi felelősünkkel e-mailben balazs.fodor@4s-2000.hu címen.

4. Egyéb szabályzatok és információk, amelyeket érdemes elolvasnia
Amellett, hogy jelen Adatkezelési Tájékoztató teljeskörűen tartalmazza a weboldalainkon gyűjtött és kezelt adatokra vonatkozó információkat, javasoljuk, hogy az web-oldalunkon lévő további, hasznos tájékoztatásokat is ismerje meg.
Jelen Adatkezelési Tájékoztatónk az elsődleges a 4S-2000 Kft. weboldalainak és a 4S-2000 Kft. digitális szolgáltatásainak és termékeinek igénybevételére vonatkozóan. Mindazonáltal egyes speciális digitális szolgáltatás vagy termék igénybevétele esetén alkalmazandó további adatkezelési tájékoztatók tartalmazhatnak egyéb, kiegészítő információkat is. Kérjük, olvassa el ezeket a tájékoztatókat, mielőtt valamely szolgáltatásunkra vagy termékünkre regisztrál vagy előfizet.
Sütik használatára vonatkozó figyelem-felhívás: Amikor Ön weboldalainkat vagy az általunk nyújtott egyéb digitális termékeket vagy szolgáltatásokat használja, a sütik használatával olyan információkat gyűjthetünk Önnel kapcsolatban, amelyek alkalmasak arra, hogy Önt megkülönböztessük a weboldalaink, digitális szolgáltatásaink illetve termékeink többi felhasználójától. Sütik használatára vonatkozó szabályzat a google-szolgáltatásaink igénybevétele miatt a google felületén elérhetőek.
Kapcsolódó platformok, weboldalak: Weboldalainkon időről időre megjelenhetnek olyan linkek, melyek más weboldalainkra, illetőleg weboldalainkról szerződő partnereink, hirdető partnereink platformjaira, weboldalaira vagy közösségi média oldalakra navigálják Önt. Amennyiben Ön ezekre a linkekre kattintva elnavigál honlapjainkról, kérjük, vegye figyelembe, hogy ezeknek a weboldalaknak megvan a saját adatkezelési szabályzatuk, tájékoztatójuk, amelyek tartalmáért nem áll módunkban semmilyen felelősséget vállalni. Kérjük, olvassa el ezeket a szabályzatokat, tájékoztatókat, mielőtt bármilyen személyes adatot szolgáltat ezeken a felületeken.

5. Az Öntől gyűjtött adatok, információk
Jelen pontban ismertetjük:

 • hogyan gyűjtjük az Ön személyes adatait, információit;
 • a gyűjtött adatok kategóriáit;
 • a gyűjtött adatok tervezett kezelésére vonatkozó leírást;
 • a gyűjtött adatok kezelésére vonatkozó jogalapot; és
 • a gyűjtött adatok kezelésének időtartamát

Az Ön alábbi személyes adatait, információit gyűjthetjük és tárolhatjuk:

Az Ön minősége

Gyűjtött Adatok

Adatkezelés célja / Tevékenység

Az adat típusa

Az adatkezelés jogalapja

Megőrzési idő (adatkezelés időtartama)

Weboldalunk látogatója / potenciális vagy meglévő ügyfélként

Azon információk, amelyeket Ön az árajánlat vagy megrendelés kitöltése és online küldése során szolgáltat. (Ajánlati vagy megrendelés Adatok).

Az adatkezelés célja, hogy árajánlatkérését/megrendelését feldolgozhassuk, további felmerülő kérdés miatt megkereshessük.

Az adatok közé tartozhat, az Ön teljes neve, telefonszáma, e-mail- címe, szállítási címe és egyéb üzleti információk a munkával kapcsolatban.

A Kérdőív Adatok kezelésének jogalapja a vevői igények kielégítése, a megfelelő információk biztosítása a potenciális munka elvégzésére.

Az Öntől érkezett árajánlatkérés és megrendelés fontos számunkra, így ezen adatokat az adott értékelés és vélemény megadásától számított 3 évig tároljuk, azt követően pedig töröljük vagy anonimizáljuk.

Weboldalaink látogatója

Azon adatok és információk, melyeket Ön weboldalaink használata során ad meg, pl. a „Kapcsolat” pont alatt található kapcsolatfelvételi űrlap kitöltésekor (Kommunikációs Adatok)

Ezeket az adatokat abból a célból kezeljük, hogy az Ön kérdéseire, igényének és kérésének megfelelően válaszolni tudjunk, és hogy ellenőrizni illetve fejleszteni tudjuk weboldalainkat.

Valamennyi olyan személyes adat és információ (pl. név, e-mail cím, üzenet tartalma), melyeket weboldalunk használata során szolgáltat részünkre.

Ezen adatok kezelésének jogalapja azon jogos érdekünk, hogy az Ön felhasználói élményét javítsuk, kérdése, vagy bármely igénye alapján segítségére legyünk, weboldalainkat fejlesszük.

Ezen adatokat az Ön kérelme / kérése elintézéséig illetőleg megválaszolásáig kezeljük, ezt követően pedig 6 hónapon belül töröljük.

Álláskereső

Azon személyes adatok és információk, melyeket Ön egy állásra való jelentkezéskor és az önéletrajza beküldésekor munkaerő-toborzási célból ad meg. (“Toborzási Adatok”)

Ezen adatok arra szolgálnak, hogy értékelni tudjuk és kiválaszthassuk a meghirdetett állásokra alkalmas jelentkezőket, a későbbiekben pedig arra, hogy tájékoztatni tudjuk az érintett személyt, amennyiben a Társaságunknál egyéb hasonló álláslehetőségek adódnak.

Valamennyi információ, amely egy önéletrajzban szerepelhet, például, az Ön teljes neve, e-mail címe, telefonszáma, lakcíme, életkora, neme, végzettsége, korábbi munkahelyei, stb.

Az Ön által e célból szolgáltatott személyes adatokat azon jogos érdekünkből fakadóan értékeljük, mely a legmegfelelőbb jelentkező kiválasztásában, a kiválasztási folyamatot követően pedig, a sikeres jelentkezővel való munkaszerződés megkötésében és a munkaviszony fenntartásában nyilvánul meg.

A Toborzási Adatokat, a későbbi álláslehetőségeknek való megfelelőség érdekében, a kiválasztási folyamatot követő 3 évig tároljuk.

Kérdőíves felmérésben („Értékelések és vélemények”) résztvevő

Azon információk, amelyeket Ön egy kérdőív kitöltése, vagy felmérés illetve közvélemény- kutatás megválaszolása során vagy értékelés és vélemény adása során szolgáltat. (“Kérdőív Adatok”).

Az adatkezelés céla, hogy információt gyűjtsünk konkrét ügyekben, témákkal kapcsolatban, mint például az Önnek nyújtott szolgáltatásainkkal, termékeinkkel, illetőleg azok minőségével kapcsolatban, továbbá statisztikai célból. Sok esetben ezek a kérdőívek, felmérések illetve közvélemény-kutatások kitöltése, megválaszolása névtelenül történik. Amennyiben a felmérés mégsem névtelen, úgy arról Önt az adatok gyűjtésének pillanatában tájékoztatjuk.

A Kérdőív Adatok közé tartozhat, az Ön teljes neve, pontos címe, e- mail-címe és egyéb a kérdőív kitöltése során megadott személyes adat, információ (mint pl. az értékelés időpontja, tartalma, az értékelt termék / szolgáltatás).

A Kérdőív Adatok kezelésének jogalapja, az ügyfeleink és felhasználóink részére nyújtott termékeink és szolgáltatásaink figyelemmel kísérésével és javításával kapcsolatos jogos érdekünk érvényesítése.

Az Öntől érkezett – termékeinkre és szolgáltatásainkra vonatkozó – visszajelzés fontos számunkra, így ezen adatokat az adott értékelés és vélemény megadásától számított 3 évig tároljuk, azt követően pedig töröljük vagy anonimizáljuk. A kérdőíves felmérések megválaszolásával gyűjtött személyes adatokat a benyújtott illetőleg megválaszolt kérdőív időpontjától számított 3 éven belül töröljük, a többi adatot statisztikai célból anonimizálva tároljuk tovább.


Önkéntesen szolgáltatott adatok
Amikor Ön személyes adatokat, információkat szolgáltat részünkre (például a fentiekben leírt esetekben), egyes esetekben további, önkéntes alapon nyújtandó információt is kérhetünk Öntől, mely információk megadása nem kötelező (opcionális), és arra szolgálnak, hogy jobban megértsük ügyfeleink igényeit, és ezen igényeknek megfelelő testreszabott szolgáltatást nyújtsunk.
Statisztikai célból kezelt adatok
Olyan összesített adatokat is gyűjtünk és kezelünk, mint pl. a statisztikai adatok (a továbbiakban: “Összesített Adatok”). Az Összesített Adatok származhatnak az Ön személyes információiból, azonban azok nem teszik lehetővé az azonosítást, illetve az azonosíthatóságot. Például összesíthetjük a Használati és Eszköz Adatokat, hogy százalékosan kifejezve meghatározzuk, hogy a weboldalaink egyes funkcióit milyen mértékben használják a honlap látogatók. Az Összesített Adatokat kizárólag saját üzleti célra használjuk fel.
Érzékeny személyes adatok
Társaságunk tevékenységével össze nem egyeztethető, hogy érzékeny személyes adatokat gyűjtsön, kezeljen. Önnek lehetősége van arra, hogy értékelést, véleményezést tegyen a weboldalunk használatakor. Abban az esetben ha ezt teszi, kérjük, hogy olyan szöveges tartalmat használjon, amely során ne közöljön velünk érzékeny személyes adatot, információt.
Gyermekek és a személyes adatok
Weboldalunk – Társaságunk tevékenysége alapján - nem gyermekek, kiskorú felhasználók részére készült, így egyáltalán nem áll szándékunkban gyermekekre vonatkozó adatok kezelése. Amennyiben tudomásunkra jut, hogy 16. életévét be nem töltött gyermek személyes adatai birtokunkba kerültek, úgy minden szükséges lépést megteszünk annak érdekében, hogy a hatályos adatvédelmi rendelkezéseknek megfelelően járjunk el, ideértve a vonatkozó személyes adatok törlését.

Amennyiben Önnek tudomására jut, hogy (16. életévét be nem töltött) gyermeke, az Ön hozzájárulása nélkül személyes adatot szolgáltatott részünkre, úgy kérjük, haladéktalanul tájékoztasson minket e-mailben.

6. Marketing Kommunikáció
Társaságunk marketing tevékenységet nem végez weboldalán.

7. Máshonnan gyűjtött adatok, információk
Önre vonatkozó személyes adatot, információt (mint pl. a teljes nevét, üzleti partnerünknél betöltött pozícióját, e-mail címét és telefonszámát) üzleti partnereink, velünk kapcsolatban álló más jogi személyek is szolgáltathatnak részünkre, amennyiben a Társaságunkkal kötött szerződés teljesítése érdekében Ön az adott üzleti partner kijelölt képviselője/kapcsolattartója. Az íly módon rendelkezésünkre átadott adatok kezelésének jogalapja a jogos érdekünk - szerződés teljesítése.
Az így kezelésünkbe került adatokat csak és kizárólag a velünk megkötött és bennünket terhelő szerződéses kötelezettségeink teljesíthetősége érdekében kezeljük ( pl.: kapcsolattartás a szerződött partnerrel ). Az adatokat a szerződés hatályának és érvényességi idejének megfelelő ideig őrizzük meg, kivéve, ha az Ön cége ez idő alatt másik képviselőt/kapcsolattartót jelöl ki. Mindazonáltal az adott téma vagy körülmény által megkövetelt okból, üzleti és archiválási céllal, az Önnel folytatott írásbeli kommunikációt, levelezést hosszabb ideig tároljuk.
Önre vonatkozó személyes információt kaphatunk akkor is, ha Ön igénybe veszi az általunk nyújtott szolgáltatásainkat és/ vagy termékeinket. Ezen felül szoros együttműködésben dolgozunk harmadik felekkel is (ideértve a technikai vagy pénzforgalmi szolgáltatást nyújtó partnereket és alvállalkozókat, üzleti elemzési és webanalitikai szolgáltatókat, tartalomkereső szolgáltatást nyújtó szolgáltatókat), akiktől szintén kapunk Önre vonatkozó információt. Ezen adatkezelésünk jogalapja az a jogos érdekünk, amellyel ellenőrizni és fejleszteni tudjuk weboldalainkat, termékeinket és szolgáltatásainkat.
A kiszolgáló szervereink (webszerverek) naplófájljaiból Önre vonatkozó információk közül az Ön számítógépére, így az IP címére, operációs rendszerére, böngészője típusára vonatkozó adatokat kezelhetjük (“Használati és Eszköz Adatok”). Ezen adatokat rendszeradminisztrációs célra használjuk és annak elemzése céljából, hogy az emberek hogyan használják weboldalainkat és egyéb digitális platformjainkat.
A weboldalaink lehetőséget kínálnak arra, hogy tapasztalatait megossza és kapcsolatba lépjen velünk harmadik felek által üzemeltetett közösségi hálózatokon regisztrált oldalainkon is, mint a Twitter vagy a Facebook. Ezeket a személyes információkat, mint például lájkokat, megosztásokat és tweeteket, és az ezeken a közösségi profilokon elérhető tartalmakat a közösségi hálózaton lévő oldalainkról gyűjthetjük. A közösségi hálózatok használata során megadott információkra vonatkozó adatvédelmi rendelkezéseket nem áll módunkban ellenőrizni, a közösségi hálózatok használata során ezen hálózatok adatvédelmi és adatkezelési tájékoztatói az irányadók és alkalmazandók.
Önre vonatkozó információt más megbízható forrásokból is gyűjthetünk. Ezek az információk kizárólag nyilvánosan elérhető nyilvántartásokból, mint pl. a kereskedelmi tevékenységek nyilvántartása, vagy a cégjegyzék.

8. Hol tároljuk az Önre vonatkozó személyes adatokat, információkat
Valamennyi Önre vonatkozó személyes adatot az Európai Gazdasági Térségben biztonsági szervereken tárolunk. A lentiekben részletezettek alapján azonban az Ön adatai továbbításra kerülhetnek Magyarországon kívülre is.
Bár Társaságunk elkötelezetten védi a személyes adatok áramlásának biztonságát, az adatok interneten keresztül történő online továbbításának biztonsága nem biztosítható teljes mértékben. Társaságunk és valamennyi partner szolgáltatónk mindent megtesz az Ön személyes adatainak védelme érdekében, mindazonáltal ezen adatok szolgáltatása kizárólag az Ön felelőssége.

9. Kivel osztjuk meg az Önre vonatkozó személyes adatokat, információkat
Az Önre vonatkozó személyes adatok címzettjei kizárólag olyan személyek, akiknek feladatuk és kötelezettségeik teljesítéséhez elengedhetetlenül szükséges az Ön adatainak ismerete, kezelése. Az alábbiak szerint, illetve ezen személyekkel/szervezetekkel részére oszthatjuk meg az Ön adatait:
Szolgáltatók részére- Vállalatunk az Ön kérelme teljesítésének, vagy szolgáltatásaink nyújtásának céljából továbbíthatja a személyes adatait az adott szolgáltatók részére. Ezen szolgáltatóknak, mint adatfeldolgozóknak, szerződéses kötelezettsége a kapott személyes adatok bizalmasságának és biztonságának, Vállalatunk, mint adatkezelő, utasításai szerinti megfelelő védelmének biztosítása, IT és rendszer adminisztrációs szolgáltatások, mint a webtárhely szolgáltatás (webhosting), az elektronikus levelezőrendszer szolgáltatás vagy az értékelések és vélemények funkció kezelésének biztosítása.

Harmadik felekkel is megoszthatjuk az Ön személyes adatait:
Jogi okokból
Amennyiben jogszabályi kötelezettségnek való megfelelés érdekében, egyéb szerződéses feltételek biztosítása illetőleg kikényszerítése érdekében, vagy a 4S-2000 Kft. ügyfeleink vagy mások jogainak, tulajdonának vagy biztonságának érdekében kötelesek vagyunk az Ön személyes adatait az illetékes hatóság részére továbbítani, azzal közölni.
Az Ön hozzájárulása alapján
Harmadik felek gyűjthetnek Önről információt a weboldalainkon, termékeink vagy szolgáltatásaink igénybevételekor sütik, vagy hasonló technológiák felhasználásával, pl. profilalkotás vagy az Ön személyére szabott reklámok, hirdetések szolgáltatása érdekében. A sütiket Ön a Sütik használatára vonatkozó tájékoztatónkkal összhangban fogadhatja el, melyet elolvashat a http://ujweb.4s2000.hu/upload/5d2dd38052446/5eca4b23455eb/5eca4b4e84e56.pdf linken.
Egyéb esetek
Amennyiben bármely tevékenységünket vagy eszközünket értékesíteni kívánjuk, úgy az Önre vonatkozó személyes adatok és információk a jövőbeni vevő részére továbbításra kerülhetnek.

Adatfeldogozók
Weboldalunk üzemeltetését a webtárhely (webhosting) szolgáltatást nyújtó ( székhely: 1097 Budapest Gubacsi út 26., telefon: 06 1357 6246, képviselő: Nagy Krisztián ügyvezető, e-mail. krisztian.nagy@nastron.hu) végzi. A támogatási tevékenységhez szükséges adattovábbítás kereteit, szabályait és feltételeit a szolgáltató szabályzatai határozzák meg.
Az SRG Group Kft. (székhely: Budapest, Attila út 17, 1013, telefon: (06 1) 700 1499, Ügyvezető: Hais Bertalan, e-mail: CEG@SRG.HU) a 4S-2000 Kft. részére a platformok fejlesztését és karbantartását végzi, felügyelő rendszergazdai szolgáltatást (webmastering) nyújt Társaságunk részére.

10. A személyes adatok nemzetközi továbbítása
A 4S-2000 Kft. egy hazai vállalkozás, így nemzetközi szinten, harmadik személy irányában nem történik részünkről adatközlés, adattovábbítás.

11. Meddig őrizzük meg az Ön személyes adatait, információit
Alapvető szabály, hogy az Ön személyes adatait semmilyen célból nem tároljuk azok gyűjtésekor meghatározott adatkezelési célhoz vagy célokhoz szükséges időtartamon túl, ideértve az esetleges jogi, számviteli vagy bejelentési illetve adatszolgáltatási kötelezettségek tejesítésének céljait is. A megőrzési időkre vonatkozó részletesebb információkért, tekintse meg a fenti 5. pontban foglaltakat.
Ahhoz, hogy helyesen határozzuk meg a megfelelő adatkezelési időtartamot, figyelembe vesszük a személyes adat mennyiségét, jellegét és érzékenységét, a jogosulatlan hozzáférés vagy nyilvánosságra hozatal esetleges kockázatait, az adatkezelés céljait, a vonatkozó jogszabályi előírásokat és azt, hogy ezen céloknak az elérését más módon meg tudjuk-e valósítani.
Bizonyos esetekben Ön kérheti tőlünk adatai törlését. (ld. a lenti „Törléshez való jog” cím alatti tájékoztatást)
Bizonyos körülmények fennállása esetén, kutatási vagy statisztikai célból anonimizálhatjuk az Ön személyes adatait (melynek következtében többé már nem lesz Önhöz kapcsolható adat), mely esetben az Ön további értesítése vagy tájékoztatása nélkül használhatjuk az ilyen adatokat.

12. Az Ön személyes adatai kezelésével összefüggő jogai a hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján
A hatályos uniós és hazai adatvédelmi jogszabályok az alábbi jogokat biztosítják Önnek a személyes adatait érintő adatkezeléssel összefüggésben.
Ezek:

 • A tájékoztatáshoz való jog
 • Adataihoz való hozzáférés joga
 • A helyesbítéshez való jog
 • Adatai törléséhez való joga
 • Az adatkezelés korlátozásához való jog
 • Az adathordozhatósághoz való jog
 • A tiltakozáshoz való jog
 • Személyes adataival kapcsolatos, halál esetére szóló rendelkezéshez való jog

További információ az Ön jogaival kapcsolatban:

A tájékoztatáshoz való jog
Önnek joga van tájékoztatást kapni arról, hogy hogyan gyűjtjük és kezeljük személyes adatait, ideértve azt is, hogy kik vagyunk, miként használjuk az Ön személyes adatait és információit, és Önnek milyen jogai vannak a személyes adataival összefüggésben. Jelen Adatkezelési Tájékoztatóban összefoglaltunk minden olyan információt, amelyre szüksége lehet.
Adataihoz való hozzáférés joga
Önnek joga van hozzáférni az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz. Tájékoztatást tudunk nyújtani arról, hogy kezeljük-e az Ön személyes adatait, vagy sem és hozzáférést biztosíthatunk az általunk kezelt személyes adataihoz, információihoz.
A helyesbítéshez való jog
Amennyiben az Önre vonatkozó személyes adatok vagy információk pontatlanok, vagy hiányosak, Ön jogosult azok helyesbítését, kijavítását illetőleg frissítését kérni. Amennyiben harmadik személyekkel közöltük, illetve részükre továbbítottuk az adatait, amennyiben az lehetséges, bármely Ön által megadott naprakész információról tájékoztatjuk ezeket a személyeket. Adatai helyesbítését illetőleg napra késszé tételét kérheti tőlünk a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban meghatározott kapcsolattartási formák valamelyikén.
Adatai törléséhez (elfeledtetéshez) való joga
Amennyiben adatkezelésünk célja megszűnt és egyéb adatkezelési cél illetőleg jogalapra nem hivatkozhatunk, kérheti személyes adatai és információi törlését illetőleg eltávolítását. Azokban az esetekben élhet törléshez illetve elfeledtetéshez való jogával, ha például az Ön adatai a továbbiakban már nem szükségesek azok gyűjtésekor és kezelésekor eredetileg meghatározott célok eléréséhez, illetve amikor Ön visszavonta az adott hozzájárulását.
Bizonyos esetekben nem gyakorolható az elfeledtetéshez való jog. Amennyiben kíváncsi ezekre az esetekre, lépjen velünk kapcsolatba
Az adatkezelés korlátozásához való jog
Bizonyos esetekben Önnek joga van továbbá „letiltani” vagy korlátozni személyes adatainak kezelését. Ilyen lehet, amikor Ön arra kéri a Társaságunkat hogy azokat a személyes adatokat, amelyeket egyébként törölnénk, annak érdekében őrizzük meg, hogy Ön jogi úton érvényesíteni tudja valamely jogos érdekét vagy igényét. Amennyiben Ön arra kér minket, hogy valamely adatának kezelését korlátozzuk, akkor annak tárolásán kívül más adatkezelési műveletet a továbbiakban nem végzünk rajta.
Az adathordozhatósághoz való jog
Ön jogosult arra, hogy a rendelkezésünkre bocsátott személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja tőlünk, és hogy kérje tőlünk ezen az adatoknak egy másik szolgáltató részére történő közvetlen továbbítását, vagy saját célú felhasználásra, az adatairól történő másolat készítését, ha az Ön adatait hozzájárulása alapján kezeljük.
A tiltakozáshoz való jog
Önnek joga van kérni, hogy személyes adatait jogos érdekünk alapján – ideértve a marketing célú adatkezelést is - ne kezeljük. Általában az ilyen célú adatkezelésről, vagy adatai harmadik feleknek történő ilyen célú továbbításáról (az adatai gyűjtését megelőzően) tájékoztatjuk. Az ilyen célú adatkezelések elleni tiltakozáshoz, illetve azok megelőzéséhez való jogát az adatai gyűjtésére szolgáló űrlapokon található jelölő négyzetek használatával tudja gyakorolni. Ezen jogát továbbá bármikor gyakorolhatja, ha kapcsolatba lép velünk az info@4s-2000.hu e-mail címen. A marketing célú adatkezelések kivételével, kérjük, hogy saját helyzetével kapcsolatos indokait jelölje meg annak érdekében, hogy megállapítható legyen, tiltakozásának helyt tudunk-e adni, vagy további tájékoztatást kell nyújtanunk arra vonatkozóan, hogy tiltakozásának indokait miként kezeljük.
Személyes adataival kapcsolatos, halál esetére szóló rendelkezéshez való jog
Önnek joga van ahhoz, hogy meghatározza, mit kíván tőlünk, miként járjunk el a személyes adatait illetően az Ön halála esetén. Ez irányú döntését rögzítjük, és amint tudomást szerzünk ilyen sajnálatos eseményről, úgy az Ön korábban rögzített utasításainak megfelelően fogunk eljárni.

További információ az Ön jogaival kapcsolatban
Személyes adatai kezelésével és érintetti jogaival kapcsolatban további tájékoztatást kaphat a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságtól (NAIH) a https://naih.hu/ weboldalon.

13. Mi a teendő, ha Ön nem elégedett adatkezelési tevékenységünkkel
Elkötelezettek vagyunk magánélete és személyes adatai tiszteletben tartása és védelme iránt. Mindazonáltal, amennyiben Ön nem elégedett azzal, hogy személyes adatait miként gyűjtjük vagy kezeljük, vagy csak további tájékoztatásra van szüksége jogai gyakorlását illetően, lépjen velünk kapcsolatba az alábbi elérhetőségek valamelyikén:
Tel: +36 42 508 330
e-mail: info@4s-2000.hu
4400 Nyíregyháza, Rákóczi út 102.

14. Az adatbiztonságról
Társaságunk megfelelő intézkedéseket vezetett be, hogy biztosítsa személyes adatok és információk tiszteletben tartását, védelmét és sértetlenségét.
Társaságunk gondoskodik arról, hogy adatai ne módosuljanak, károsodjanak vagy váljanak jogosulatlan harmadik felek részére hozzáférhetővé.