Vállalat­irányítás

A 4S-2000 Kft. a vállalat irányítását a 21. század elvárásainak megfelelően strukturált szervezettel és informatikai eszközökkel végzi. A kifejezetten termelőcégekre fejlesztett Clipper vállalatirányítási rendszer a termelés valamennyi fázisát segíti, beleértve az összes gyártási, gyártáselőkészítési lépést. A 4S-2000 Kft. 1999 óta a TÜV Bayern akkreditáló testület által tanúsított ISO 9001: 2000 minőségirányítási rendszert alkalmazza. Az alapanyagok egyedi vonalkóddal vannak ellátva, amelyek felhasználását valós időben követi a rendszer. A gyártási műveletek megtörténtét a valamennyi dolgozó által használt vonalkódolvasók segítik. Mintegy 55 termelő gép a legújabb ipar 4.0 megoldással hálózatba van kötve, amellyel a gépek működéséről lehet adatokat leolvasni, és a központi CAM-program tárolást megoldani. A gépek mellett ipari tabletek vannak felszerelve, amelyek segítik a gyártás adminisztrációját és szakmai támogatást nyújtanak. Az adatokból folyamatos utókalkuláció számítható. A vállalati ügyvitelt emellett ügyfélkezelési, csoportmunka-támogatási, tudásmenedzsment, elektronikus iratkezelési alkalmazás segíti, a felsővezetői döntéshozatalt pedig az üzleti intelligencia rendszer. Az egész telephelyen nagysebességű IP-alapú kommunikáció van kiépítve.

ISO 9001:2000 minőségirányítás

szenzortechnológiával és IP alapon ellenőrzött termelő gépek

adminisztrációt és kontrollingot segítő ipari tabletek

gyártást segítő CAD/CAM programok

ERP

ERP

A vállalatirányítási rendszerben készülnek az árajánlatok, a megrendelések, itt tároljuk a technológiai műveleteket, ebben bizonylatoljuk az érkeztetést, raktározást és kiadást, a termelőeszközök, mérőeszközök nyilvántartását. A dolgozók számítógépen, valamint a termelő gépek mellett elhelyezett ipari tableten bizonylatolják egy munkafázis megtörténtét a vonalkódolvasó használatával. A termelő gépekről a gyártási monitoring rendszer segítségével szintén érkezik adat a vállalatirányítási rendszerbe, így ezek az adatok összehasonlíthatók. A vállalatirányítási rendszer integrálva van az ügyfélkezelő rendszerrel, a workflowval, az iratkezelő rendszerrel és az üzleti intelligencia rendszerrel is, a bérszámfejtés és a könyvelés kivételével valamennyi pénzügyi funkció szintén a rendszerben valósul meg.

Ipar 4.0

A gyártási monitoring rendszer keretében CNC gépek adatátviteli alapon, hagyományos gépek pedig szenzortechnológiával gyűjtik a gépekről a gyártási adatokat. A termelő gépekre szerelt ipari tableten történik a gyártási fázisok adminisztrálása. A dolgozó itt rögzítheti, hogy felszerszámozást, megmunkálást, mérést, vagy valamilyen más egyéb műveletet végez, behívhatja az alkatrész rajzát, lefuttathat CAM szimulációt. Az alapanyagokat fő-és alszámos vonalkóddal azonosítjuk, azaz nem csak az egy időben beszerzett ugyanolyan anyag kap azonosítót (ez az ún LOT-szám), hanem azon belül valamennyi elemi anyag futósorszámot. Az anyagkivét az elemi alapanyag vonalkódjának leolvasásával történik.

ipar
ipar

Saját utánpótlás-politika

A megfelelő szakember megtalálására és kinevelésére a munkaerő-túlkinálatos időkben is figyelmet kellett fordítani. Ez az elmúlt években még inkább igaz lett, amikor a bérek növekedésével párhuzamosan a globális munkaerőhiány korszaka köszöntött be. A 4S-2000 Kft. tudatosan építi fel utánpótlásának pilléreit, ennek érdekében szoros partnerségben van a helyi szakképző iskolákkal, a Nyíregyházi Egyetemmel, a Szakképzési Centrummal és a helyi iparkamarával. Duális szerződésben alkalmaz gépészmérnök hallgatókat, a cég profiljába illeszkedő felnőtt képzéseket és nyári gyakorlatot szervez, szakképzést végez. Az új dolgozók nagy része korábban nyári gyakorlaton, vagy tanulószerződéssel évközbeni gyakorlaton volt a cégnél, de többen a 4S-2000 Kft. által szervezett felnőtt képzési csoportokból kerültek ki. Emellett saját dolgozóinak belső képzést is tart (pl. CNC-forgácsoló ráépülő képzést), amivel a hagyományos gépes dolgozóknak is lehetőségük nyílik a legkorszerűbb gépeken való munkára.

Emberközpontú környezet és cégvezetés

Egy versenyképességre törekvő cég úgy tud a kialakult helyzetben fennmaradni, ha vonzó helyet teremt a munkavállalóknak, és partner tud lenni a karrier-építésben. Dolgozóinkra az elvégzendő feladatokban szövetségesként tekintünk, átbeszéljük az előremenetellel kapcsolatos kérdéseket, és abba az irányba tereljük őket, amivel elégedettek tudnak lenni. A megbecsült dolgozó, akinek figyelnek az egyéni igényeire, sokkal jobb munkaerő. A 4S-2000 Kft. mérete már elég nagy ahhoz, hogy nagyon sokat lehessen tanulni, hogy hogyan működik egy strukturált vállalat, de még megfelelően kicsi ahhoz, hogy rugalmas legyen, családias és emberi. A cég hagyományosan nagy figyelmet fordít arra, hogy impozáns környezetben lehessen dolgozni, némi szerénytelenséggel lehet állítani, hogy környezete más, mint a megszokott gyártelepek látványa.

emberkozpontu